Spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson

Wij doen onderzoek naar articulatie en coördinatie van spraak bij mensen met de ziekte van Parkinson

Null

Ons project

Eén van de symptomen van de ziekte van Parkinson is een gestoorde spraak, iets wat ook wel dysartrie genoemd word. Niet elke patient met de ziekte van Parkinson krijgt met dysartrie te maken, maar de meeste patiënten krijgen dit wel (in meer of mindere mate).

Ongeveer 70-90 procent van mensen met de ziekte van Parkinson krijgt op den duur problemen met het stemgeluid, de intensiteit, de intonatie en articulatie van spraak. Deze symptomen worden tezamen ook wel hypokinetische dysartrie genoemd. Tot nu toe werd spraakonderzoek vaak gedaan met behulp van microfoons, waarbij het opgenomen spraaksignaal werd onderzocht. Deze onderzoeken hebben ons al veel geleerd over de luidheid en het stemgeluid van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is echter lastig om de uitspraak van taal te meten met behulp van microfoons. Daarom gebruiken wij in ons onderzoek een nieuwe methode, waarbij wij niet naar het resultaat van de beweging van de mond kijken (het geluid), maar juist naar de beweging zelf. Op die manier leren we meer over de oorzaak van spraakproblemen.

Null

Onze onderzoeksmethode

Binnen ons project maken we gebruik van een articulograaf en van een echoscoop.

Met de articulograaf meten we de verplaatsing van de voorkant van de tong, de lippen en de kaak terwijl iemand spreekt. We doen dit door het plakken van sensoren op de tong, de lippen en het hoofd. Het onderstaande YouTube filmpje laat het resultaat van zo'n meting zien:

Door middel van een echoscoop kunnen we ook de beweging van het achterste gedeelte van de tong meten. Dat ziet er, vanaf de zijkant gezien, zo uit:

Null

Ons doel

De resultaten van dit onderzoek kunnen, op de langere termijn, een bijdrage leveren aan de diagnose van de ziekte van Parkinson.

Omdat spraakproblemen vaak in een vroeg stadium van de ziekte voorkomen, kan het onderzoeken van spraak helpen om een onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en (de hierop lijkende) parkinsonismen. Ook kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden voor de behandeling van spraakproblemen. Zodra we namelijk meer te weten komen over de oorzaak van spraakproblemen, wordt het ook makkelijker om deze op te lossen.

Null

Wie we zijn

Ons team bestaat uit de volgende mensen

Prof. Dr. Ben Maassen.

Rijksuniversiteit Groningen

Ben Maassen is een expert op het gebied van Stem-, Spraak- en Taalpathologie en Dyslexie.

Dr. Roel Jonkers

Rijksuniversiteit Groningen

Roel Jonkers is een expert op het gebied van en Stem-, Spraak- en Taalpathologie en afasiologie.

Dr. Michael Proctor

Macquarie University

Michael Proctor onderzoekt spraakproductie en perceptie om zo meer te weten te komen over de fonologische organisatie van menselijke spraak.

Prof. Dr. Martijn Wieling

Rijksuniversiteit Groningen

Martijn Wieling werkt met articulografie, dialectometrie aan statistiek (mixed-effects regressie, generalized additive modeling)

Jidde Jacobi, PhD-student

Rijksuniversiteit Groningen / Macquarie University

Jidde Jacobi werkt als promovendus aan dit project. Hij heeft een achtergrond in fonetiek, neuro- and psycholinguistiek.

Teja Rebernik, onderzoeksassistent

Rijksuniversiteit Groningen

Teja Rebernik werkt als onderzoeksassistent aan dit project.

Null

Meer informatie

Indien u meer wilt weten over ons onderzoek of deel wilt nemen laat het ons dan weten!

Jidde Jacobi
Email: j.jacobi@rug.nl